باتوجه به پیشرفت صنعتی و اقتصادی ترکمنستان طی سال های اخیر و برگزاری نمایشگاه ها ولی هنوز نتوانسته پاسخگوی نیازهای فعلی بازار رقابتی این کشور باشد. توصیه بر مشارکت شرکت های با فناوری پیشرفته مورد نیاز ترکمنستان از جمله در بخش صنایع دانش بنیان، نفت، گاز، برق، کشاورزی، بهداشت و صنایع غذایی است. در این راستا مجوز برگزاری نمایشگاه اختصاصی کشورمان در عشق آباد دریافت گردید.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

مجوز برگزاری نمایشگاه اختصاصی کشورمان در عشق آباد

پیام بگذارید