معرفی کارآفرینان، تولیدکنندگان و تمامی پیشرانان زن که محصولاتی در سطح یک با زنجیره تأمین کامل و قابل عرضه در فروشگاه ها دارند.


ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید