مطابق ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهر سنگ، خریداران کالاهای مشمول به استثنای مصرف کنندگان نهایی، ملزم به تأیید خرید در سامانه جامع تجارت می‌باشد. تا زمانیکه خریدار، فروش ثبت شده به خود را در سامانه مذکور تأیید ننماید، فروش ثبت شده توسط فروشنده از حیث مقررات این مصوبه بلااثرخواهد شد.

همچنین خرید کالای مشمول که فروش آن در سامانه جامع تجارت به نام خریدار ثبت نشده است، تخلف است.

خرید فردایی هرنوع طلا یا سکه تخلف است.

خرید آتی در بورس کالای ایران مشمول این ممنوعیت نمی‌باشد.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

ابلاغ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهر سنگ

پیام بگذارید