مطابق با ماده 25 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کلیه بهره برداران منابع طبیعی و مرتعداران، تجار، تعاونی ها، اتحادیه ها و اصناف و واحدهای صنفی مرتبط، انبارداران، صاحبان و فعالان صنایع تبدیلی کشاورزی، غذایی و دارویی، شرکت های باربری و پایانه ها اعلام می‌گردد:

حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقا و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده ها…

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز

پیام بگذارید