بررسی و ضرورت اعمال بسته تخفیفاتی پیشنهادی ویژه ترمینال کانتینری بندر بوشهر، در راستای رونق بخشی و افزایش ترافیک کانتینر در پایانه کانتینری بندر بوشهر توسط شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا برای بازرگانان و تجار اعلام گردید.


ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید