• اصلاحات در نرخ عوارض و تعرفه ها عبور از ترکمنستان به مدت یک سال
  • هفته نامه اقتصادی کربلای معلی : اولین همایش علمی بین المللی در دانشکده علوم کامپیوتر و فناوری اطالعات دانشگاه کربلا برگزار شد، عراق در 14 ماه گذشته رتبه اول را در بین کشورهای واردکننده از اردن کسب کرد، صادرات بیش از 4 میلیون بشکهای نفت عراق به امریکا در ماه اکتبر و…
  • خبرنامه اقتصادی ترکمنستان حاوی پوشش اخبار اقتصادی مربوط به هفته اول آبان سال 1401: افزایش دوبرابری حقوق در ترکمنستان در 7 سال آینده، تولید ماهانه 6 تن قارچ توسط شرکت ترکمن و…

گزارش تکمیلی در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

ارائه گزارشات

پیام بگذارید