دریافت مبلغی تحت عنوان بیمه، بابت ورود هر کامیون ایرانی به خاک عراق به مبلغ 35 دلار معادل 55 هزار دینار از تاجر عراقی.


ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید