فوری

باتوجه به ضرورت ثبت اطلاعات تولید، موجودی، صورتحساب الکترونیک، تغییر مالکیت و… توسط فعالین در سامانه جامع تجارت ، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، عمده فروشان و… با قید فوریت نسبت به ثبت اطلاعات اقدام نمایند.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

ثبت اطلاعات محصولات سلولزی،آرایشی،بهداشتی ومقاطع چوبی ونوشت افزار در سامانه تجارت

پیام بگذارید