باتوجه به اینکه برخی از فعالین تجاری با أخذ مجوز کسب و کارهای مجازی و اینماد به صورت واسطه گری (مارکت پلیس) فعالیت می‌کنندو لزوم شفاف سازی جریان گردش کالاهای مشمول زنجیره تجای و تسهیل درج اطلاعات توسط این فعالین، ضروری است برای درج اطلاعات اصولی رعایت گردد.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

ثبت اطلاعات فعالین واسطه گری مجازی در سامانه جامع تجارت

پیام بگذارید