قابل توجه واحدهای صنعتی

مصوبات بیست و نهمین جلسه کارگروه مدیریت بازار کالاهای واسطه ای و نهایی در ارتباط با ثبت آمار تولید در سامانه جامع تجارت اعلام گردید.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

ثبت آمار تولید در سامانه جامع تجارت

پیام بگذارید