پیگیری ثبت تعاملات زنجیره تأمین صنعت خودرو در سامانه جامع تجارت

جهت دریافت نامه سرپرست محترم سازمان صمت استان در خصوص پیگیری ثبت تعاملات زنجیره تأمین صنعت خودرو در سامانه جامع تجارت اینجا کلیک نمایید.

پیام بگذارید