هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و با همکاری وزارت امور خارجه و ستاد کل نیروهای مسلح آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 17 قانون جهش تولید دانش بنیان را تصویب کرد.

در بخش هایی از این آیین نامه عنوان شده معاونت موظف است فهرست شرکت ها و محصولات دانش بنیان با توان صادراتی را تهیه و به صورت سالانه به روز رسانی و ضمن قراردادن در سامانه فکرنو (ایده ها) و نیازها، با همکاری دستگاه متولی نسبت به تدوین نقشه راه توسعه صادرات محصولات دانش بنبان اقدام نماید.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

آیین نامه اجرایی بند ب ماده 17 قانون جهش تولید_

پیام بگذارید