هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نفت، صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، علوم، تحقیقات و فناوری) آیین نامه اجرایی بند (ص) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور را تصویب کرد.

در بخش هایی از این آیین نامه منابع اجرایی که به صورت مستقل در خزانه اعمال حساب می شود، عنوان گردیده است.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

تصویب نامه هیات وزیران درباره آیین نامه اجرایی بند(ص)تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401

پیام بگذارید