به منظور اطلاع واحدهای تحت پوشش و تسریع در امر تولید، الزام دریافت موافقت اصولی برای تولید محصولات سلامت محور از طرف کمیسیون قانونی حذف گردید.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

حذف الزام دریافت موافقت اصولی برای تولید محصولات سلامت محور از طرف کمیسیون قانونی

پیام بگذارید