نامه‌های دریافتی

بازگشایی سامانه جامع تجارت ایران برای ثبت فروش ریالی

جهت دریافت نامه سرپرست محترم سازمان صمت استان در خصوص بازگشایی سامانه جامع تجارت ایران برای ثبت فروش ریالی در بازه زمانی 22 فروردین لغایت 16 مرداد 1397 اینجا کلیک نمایید.

پیام بگذارید