• گزارش تاریخ احیای عصر جدید دولت مقتدر ترکمنستان در حوزه نفت و گاز، سال 2022
  • گزارش تاریخ احیای عصر جدید دولت مقتدر ترکمنستان در حوزه تجارت و کارآفرینی، سال 2022
  • نگاهی بر بورس ترکمنستان در چند هفته گذشته – پیش بینی افزایش سرمایه گذاری در ترکمنستان، سال 2023
  • گزارش چهاردهمین نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان (وضعیت اقتصادی و تجاری)
  • گزارش قیمت کالاهای اساسی در اقلیم کردستان

 

گزارش تکمیلی در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

 

پیام بگذارید