رئیس جمهور ازبکستان معافیت واردات تعدادی از مواد غذایی به این کشور را بدون پرداخت عوارض گمرکی تا اواسط سال 2023 تمدید کرد. این سند برای تأمین نیازهای مردم در انواع خاصی از مواد غذایی، برای جلوگیری از قیمت گذاری بیش از حد مصنوعی و غیر منطقی کالاهای مهم اجتماعی در بازار مصرف داخلی به تصویب رسید.

گزارش تکمیلی در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

گزارش تحت عنوان تمدید تعرفه صفر گمرکی برای برخی اقلام خوراکی وغذایی توسط دولت ازبکستان

پیام بگذارید