در این گزارش موضوعات مربوط به چالش های اقتصادی ترکیه اعم از: تورم، کاهش ارزش لیر، کسری بودجه و همچنین آمار مربوط به حجم تجارت خارجی، گردشگری، مسکن، صنعت، کشاورزی و… مورد بررسی قرار گرفته است.

گزارش تکمیلی در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

گزارش تحولات اقتصادی ترکیه در نیمه نخست سال 2022

پیام بگذارید