• گزارش تفصیلی و آماری تهیه شده در مادرید تحت عنوان تجارت خارجی فرش و گلیم اروپا و جایگاه اسپانیا
  • گزارش اقتصادی کشورهای منطقه در نیمه دوم دی ماه 1401
  • گزارش تصویری برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کراچی
  • گزارش آخرین وضعیت معادن، نقش و جایگاه آن در اقتصاد کشور بورکینافاسو

گزارش تکمیلی در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید