در این اطلاعیه درخواست اتخاذ تمهیدات لازم نسبت به تبعات لغو معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید مورد بررسی قرار گرفته است.

  • وزارت امور اقتصاد و دارائی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و حقوق ورودی مطابف بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390 کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید.
  • واردات ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است.
  • و…

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

درخواست اتخاذ تمهیدات لازم نسبت به تبعات لغو معافیت حقوق ورودی ماشین الات خط تولید1

پیام بگذارید