فوری فوری

پیاده سازی برنامه ها و سیاست های وزارت صمت در راستای حمایت از تولید مبنی بر الزام ثبت اطلاعات صنایع غذایی در سامانه جامع تجارت اعلام گردید.

تسهیلات در نظر گرفته شده شامل:

  1. تسهیلات ترجیحی
  2. تخصیص سهمیه مواد اولیه
  3. کارت بازرگانی
  4. ثبت سفارش
  5. تخصیص ارز

جهت دریافت فایل زیر را دانلود کنید.

الزام به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت

پیام بگذارید