پیگیری جدی وزارت صمت در خصوص الزام ثبت اطلاعات فعالیت کلیه واحدهای تولیدی، صنوف و توزیع کنندگان محصولات صنایع معدنی به منظور دریافت کد نقش و شناسه کالا از سامانه جامع تجارت ایران.

در صورت عدم ثبت نام و دریافت کد نقش و شناسه کالا به صورت سیستمی از سامانه بورس کالا حذف و امکان ارائه خدمات نخواهند داشت.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

الزام ثبت اطلاعات فعالیت کلیه واحدهای تولیدی ،صنوف و به منظور دریافت کد نقش و شناسه کالا جامع تجارت ایران

پیام بگذارید