حقوق، مقررات و مزایای سرمایه گذاری در جمهوری ازبکستان


یکی از سیاست های اصلی توسعه اقتصادی جمهوری ازبکستان که همواره مورد تأکید مقامات اقتصادی این کشور می‌باشد، موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی بوده و در این راستا مزایا، مشوق ها و معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران خارجی از طرف دولت در نظر گرفته شده است. این گزارش به حقوق، قوانین و مقررات، مزایا و مشوق های سرمایه گذاری در کشور ازبکستان خواهد پرداخت.


گزارش تکمیلی در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.