فهرست مناقصات رومانی در حوزه های کشاورزی، مواد غذایی، بهداشت و سلامت، انرژی، صنعت و معدن، عمران و ساخت و ساز و حمل و نقل اعلام گردید.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

مناقصات کشور رومانی

پیام بگذارید