نامه‌های دریافتی

الزام ثبت نام واحدهای معدنی در سامانه جامع تجارت

جهت دریافت نامه رئیس محترم سازمان صمت استان در خصوص الزام ثبت نام واحدهای معدنی و زنجیره های وابسته تولید و توزیع در سامانه جامع تجارت اینجا کلیک نمایید.

پیام بگذارید