برخی از معیارهای انتخاب واحدهای صنعتی سبز شامل:

  • عدم قرارگیری نام واحد در فهرست صنایع آلاینده سازمان حفاظت محیط زیست در سال انتخاب
  • مدیریت منابع آب، انرژی و پسماند
  • و…

برخی از معیارهای انتخاب واحدهای معدنی سبز شامل:

  • بهبود سیستم های پالایش و کنترل آلاینده ها
  • مدیریت پساب و رواناب سطحی
  • و…

برخی از معیارهای انتخاب واحدهای خدماتی سبز شامل:

  • نصب و راه اندازی و یا اصلاح سیستم تصفیه فاضلاب
  • مدیریت و کنترل آلاینده ها
  • و…

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید