نامه‌های دریافتی

درخواست خرید شمش های آلومینیوم و کاتدهای مسی توسط شرکت ترکیه ای

جهت دریافت نامه رئیس محترم نمایندگی وزارت امور خارجه – اصفهان در خصوص درخواست خرید شمش های آلومینیوم و کاتدهای مسی توسط شرکت ترکیه ای با آنالیز و اطلاعات فنی اینجا کلیک نمایید.

پیام بگذارید