نامه‌های دریافتی

جهت دریافت نامه رئیس محترم نمایندگی وزارت امور خارجه – اصفهان در خصوص تقویم نمایشگاهی 2022 ترکیه اینجا کلیک نمایید.

پیام بگذارید