جهت دریافت نامه سازمان محترم صمت استان در خصوص تحلیل شرایط خشکسالی تابستان 1400 در استان اصفهان اینجا کلیک نمایید.

پیام بگذارید