مناقصات اقتصادی کشور رومانی در تاریخ 6 تا 9 اردیبهشت 1401 انتشار یافت.

این مناقصه ها در حوزه های ذیل انجام گردید :

  • عمران و ساخت وساز (بازسازی جاده جنگلی)
  • انرژی ( روغن های معدنی برای گیربکس های صنعتی)
  • صنعت معدن (اکتساب سنگدانه های معدن)
  • صنعت تولید (قطعات یدکی سیستم اگزوز خاکستر
  • و غیره

به منظور دریافت معرفی کامل فایل زیر را دانلود نمایید.

مناقصات کشور رومانی

پیام بگذارید