در راستای توسعه صادرات غیر نفتی ، برند سازی و توسعه برندهای ایرانی در بازارهای بین الملل، اعلام  فهرستی از برندهای معتبر و صاحب نام در تمامی گروه های کالایی اعلام گردید.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

فهرست نام های تجاری صاحب نام استان

پیام بگذارید