مناقصات دولتی ترکمنستان در خصوص پروژه های ذیل اعلام گردید:

  • خرید تجهیزات ژئو فیزیکی و کمکی برای شرکت ترکمن گاز
  • خرید تجهیزات الکتریکی برای شرکت ترکن گاز
  • تهیه وسایل، تجهیزات ساختمانی، تعمیر و اجرای کار در بلوک 500 برای پالایشگاه ترکمن باشی
  • پروژه خرید تجهیزات و وسایل حفاری برای شرکت ترکن

برای دریافت فرم مناقصات فایل زیر را دانلود کنید.

مناقصات دولتی ترکمنستان

پیام بگذارید