مناقصات بین المللی این دوره شامل:

  •  خرید تجهیزات عمومی، تکنولوژیکی، حفاری برای شرکت ترکمن نفت،
  • ساخت مدرسه و مهدکودک در روستاهای استان ماری
  • طراحی و ساخت کارخانه های تولید ید، برم و مشتقات آنها
  • طراحی و ساخت ساختمان های مسکونی در عشق آباد
  • و…

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

مناقصات دولتی ترکمنستان

پیام بگذارید