این دوره از مناقصات در خصوص پروژه تأمین قطعات یدکی دکل های حفاری شرکت انی، پروژه خرید قطعات و تجهیزات برای بیمارستان های ولایات ماری، آخال و…، پروژه خرید تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی بیمارستان اعلام گردید.

مهلت و محدوده ارسال مدارک تا تاریخ 1401/05/31

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

مناقصات دولتی ترکمنستان

پیام بگذارید