اقدامات لازم در شناسایی پتانسیل های خطر در محدوده ماموریت های هر مجموعه و ایمن نمودن فعالیت ها و پایش مستمر در رعایت الزامات ایمنی در مدیریت بحران در بخش های مرتبط از جمله واحدهای صنعتی، شهرک ها و کارگاه ها، نیروگاه ها، جایگاه ها و منابع ذخیره سوخت و … با اولویت موارد زیر اعلام گردید:

  1. اجرای الزامات ایمنی در نگهداری
  2. تدوین سناریوی عملیاتی بررسی خطرات احتمالی
  3. بیمه نمودن تمامی سیستم ها
  4. استقرار تجهیزات اطفاء حریق
  5. و …

برای دریافت فایل کامل این اطلاعیه لینک زیر را دانلود کنید.

ارتقا ایمنی در برابر حرق

پیام بگذارید